17.30 + Henryka Skrzyńska (imieninowa)
18.00 + Henryk Rejowski i Danuta Klonowska
18.00 + Mieczysława Sobek – gregorianka