17.30 + Marek Nowakowski /p/
17.30 + Elżbieta Aftańska (30 rocz.)
18.00 + Rodzice Anna i Antoni Zdanowscy i ich rodzeństwo