17.30 + Stefania Łukaszewska /p/
17.30 + Mieczysław Murawski – od s. Romany
18.00 + Barbara Klimkiewicz /p/