17.30 + Teresa Wiśniewska, Irena i Józef Karpińscy
18.00 + Halina (8 rocz.) i Leszek Kaźmierowscy, dziadkowie Kaźmierowscy i Krupińscy, Stefan Kaźmierowski