17.30 + Stanisława i Tadeusz, Eleonora i Mieczysław Woźniak
18.00 + Stanisław Jędrzejewski – od rodziny