17.30 + Waldemar Krysiński (urodzinowa) – od wnuczki
18.00 + Halina, Stanisław, Katarzyna i dziadkowie Kowalak