17.30 + Jan Kaźmierowski, rodzice Szczepańscy, teściowie Kaźmierowscy i Zofia Zarzycka
17.30 + Jan i Jan Skrzyńscy oraz Henryka Skrzyńska
18.00 + Franciszka Belewicz – gregorianka
18.00 + Jan (im.) i Barbara Majczyk