17.30 + Halina Mielczarek w 10 rocznicę śmierci
17.30 + Marek Krzemiński /p/
18.00 + Mirosław Durczyk – gregorianka (zakończenie)