17.30 + Mirosław Durczyk – gregorianka
17.30 + Czesław Jasiński
18.00 + Wojciech Fabrykiewicz w 2 rocz. śm. – od żony