17.30 + Rodzice Stanisław i Stanisława Rosiak, Stefan Wiśniewski
18.00 + Jan i Stanisława Milewscy, dziadkowie Kujawa – od córek
18.00 + Mirosław Durczyk – gregorianka