17.30 + Józef Borucki /p/
18.00 + Wojciech Kowalczyk oraz Janina i Józef Zejdler