17.30 + Teresa Komorowska – gregorianka
18.00 + Jan (13 rocz.), Stanisława i Zdzisław Siedlich