Z okazji zakończenia roku szkolnego, chciałbym podziękować w imieniu Konferencji Episkopatu Polski wszystkim nauczycielom i wychowawcom za ich pracę, a w szczególności za wysiłek wkładany w nauczanie zdalne i hybrydowe podczas pandemii. Uczniom, ich rodzicom i opiekunom dziękuję za wytrwałość i cierpliwość w dostosowywaniu się do nowych warunków nauki. Wszystkim życzę spokojnego odpoczynku wakacyjnego, pełnego nadziei na przyszłość. Życzę, aby nie była ona już zakłócana pandemią, lękiem o zdrowie i życie ani niepokojami społecznymi. Żeby każdy z Was mógł wypocząć fizycznie, psychicznie i duchowo.

Pragnę przypomnieć też, abyśmy w tym wakacyjnym czasie nie tylko zachwycali się urokami przyrody i spotkaniami z przyjaciółmi, ale byśmy w tym wszystkim umieli wychwalać Pana Boga i nie zapominali o niedzielnej Eucharystii. Niech ona stanie się źródłem pokoju w sercu każdego z nas. Na czas odpoczynku błogosławię każdemu i każdej z Was: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.