Nasza wspólnota Parafialna poszukuje w trybie pilnym kandydata do pełnienia posługi kościelnego-grabarza. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do Księdza Proboszcza.