Umiłowani Parafianie,

Przeżycie 30 lat w kapłaństwie jest niecodziennym wydarzeniem i cisną się na usta słowa wdzięczności: Bogu za łaskę powołania, ludziom za współpracę, życzliwość i modlitwę.

Dane mi było przeżyć te radosne chwilę w naszej wspólnocie parafialnej z tym większą radością, iż cała uroczysta oprawa zorganizowana przez przedstawicieli grup działających w naszej Parafii była dla mnie wielką niespodzianką i bardzo miłym zaskoczeniem.

Dziś już wiem jak wiele osób zaangażowało się w to przedsięwzięcie, ile ich to kosztowało czasu, pracy i serca. Dlatego ze wzruszeniem za każdy odruch życzliwości i dobroci pragnę gorąco podziękować:

 • Radom Parafialnym i Akcji Katolickiej
 • Prezesom i druhom OSP ze Staroźreb, Bromierza i Przedborza
 • Przedstawicielom Władz Samorządowych naszej Gminy
 • Dyrekcji i nauczycielom naszych szkół ze Staroźreb i Przeciszewa
 • Grupie lektorów, ministrantom i scholii oraz asyście procesyjnej
 • Członkom Kół Żywego Różańca z naszej Parafii
 • Naszej gminnej orkiestrze z Panem Kapelmistrzem na czele
 • Związkowi Emerytów i Rencistów z naszej Gminy
 • Zespołowi „ Staroźrebianki”
 • Kapelanowi i Siostrom Pasjonistkom
 • Panu Arkadiuszowi Cukrasowi za uwiecznienie tej uroczystości na fotografii

Pragnę też podziękować za obecność i modlitwę mojej Rodzinie i przyjaciołom. Dziękuję za obecność Panom Komendantom Policji z Płocka i Sierpca i wszystkim obecnym Parafianom za wspólną modlitwę.

Z serca pragnę też podziękować za przepiękny dar jakim jest kielich mszalny i dwie puszki do komunii świętej, które będą milą pamiątką dla mnie osobiście i jednocześnie będą służyły nam wszystkim do uświetnienia liturgii.

Milą niespodzianką był też poczęstunek zorganizowany w remizie, w którym mogła uczestniczyć moja rodzina i goście oraz przedstawiciele lokalnych i parafialnych grup. Bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim Paniom, które włożyły tyle trudu, serca i kunsztu kulinarnego w przygotowanie poczęstunku i obsługę gości. Szkoda, że wyjątkowa sytuacja nie pozwoliła nam spotkać się w szerszym kręgu, ale nic straconego, wszystko przed nami.

Mam świadomość, że organizacja takiej uroczystości, a szczególnie dar ołtarza, pociąga za sobą konkretne koszty. Dlatego pragnę gorąco i serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom oraz tym, którzy złożyli na ten cel swoją ofiarę.

Dane mi było przeżyć tę piękną uroczystość pośród Was, w mojej nowej Rodziny Parafialnej. Ale nie byłoby tej radości, gdyby nie inicjatywa, organizacja, trud i poświęcenie mojego najbliższego współpracownika – ks. Michała, któremu z głębi serca za tę przepiękną niespodziankę dziękuję.

Wszystkim za wszelkie dobro, za okazane serce, za życzliwość, za  modlitwę składam serdeczne podziękowanie . Bóg zapłać. Niech Dobry Bóg Wam wszystkim błogosławi a Maryja wyprasza zdroje łask.

Ksiądz Krzysztof- Wasz Proboszcz