Dziś w naszej wspólnocie parafialnej na sumie o godzinie 12.00 przeżywamy Dożynki Parafialne jako doroczne święto dziękczynienia za zebrane plony ziemi.

W przyszłą niedzielę 15 września przeżywać będziemy Dożynki Diecezji Płockiej, które odbędą się w Płońsku-Szerominku, przy budującym się kościele św. Ojca Pio. W uroczystościach weźmie też udział delegacja z naszej parafii z wieńcem dożynkowym.

W piątek 13 września zapraszamy na nabożeństwo fatimskie po Mszy Świętej o godzinie 18.00.

Natomiast 14 września grupa 50 dzieci z naszej parafii, pod kierunkiem ks. Michała, weźmie udział w pielgrzymce do Rostkowa, aby uczcić swojego Patrona św. Stanisława Kostkę.

Zachęcam do nabywania Gościa Niedzielnego a od września również Małego Gościa Niedzielnego. Zechciejmy korzystać z tego daru dla pogłębienia naszej wiary i świadomości religijnej.

Przypominam, że dzieci otrzymują pamiątki z udziału w niedzielnej Mszy Świętej, które wklejamy do zeszytów od religii.

Bardzo dziękuję za wystrój naszej świątyni mieszkańcom ul. Strażackiej. Dziękuję również nowożeńcom, którzy ślubowali w ostatnią sobotę. Ale nade wszystko bardzo serdecznie pragnę podziękować za całokształt pięknej dożynkowej dekoracji, za wkład pracy i bezinteresowną pomoc, Pani Agnieszce Gajewskiej. Serdeczne Bóg zapłać.

Na przyszłą niedzielę serdecznie proszę o dekorację kościoła mieszkańców ul. XXX-lecia i Wiatracznej.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do uświetnienia naszej uroczystości dożynkowej:

  • Służbie liturgicznej ołtarza oraz członkom Akcji Katolickiej.
  • Naszej gminnej orkiestrze na czele z Panem Kapelmistrzem
  • Druhom OSP i pocztom sztandarowym na czele z Panem Komendantem
  • Panu Pawłowi Rosiakowi za przepiękny bochen chleba
  • Akcji Katolickiej za piękny kosz owoców i warzyw
  • Delegacjom z tych wiosek, które wykonały przepiękne wieńce dożynkowe

Wszystkim za wszelkie dobro niech Dobry Bóg wynagrodzi i błogosławi.