Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach i  mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem

We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godz. 17.00, podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.

W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, którym modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca – czyli szczególna okazja do pojednania się z Panem Bogiem i braćmi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Stosowne nabożeństwa po Mszach o godzinie 7.00

W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Msze święte w naszym kościele odprawione będą o godzinie 10.00, 12.00 i 16.00. W Nowy Rok nie ma Mszy świętej o godzinie 8.30

Dziękuję serdecznie za ofiarę złożoną w tym tygodniu na nasze inwestycje od jednej rodziny w wysokości 500 złotych.

Dziękuje serdecznie za przyjęcie Kolędników Misyjnych i za złożone ofiary na rzecz misji w dniu wczorajszym. Za ten gest serca wspierający najmłodszych z krajów misyjnych niech Nowonarodzony obdarza nas swoim błogosławieństwem.

W tym roku zabieramy kredę z kadzidłem oraz wodę święconą z naszej świątyni przy bocznym ołtarzu z wizerunkiem Matki Bożej.

W naszej parafii rozpoczynamy doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolędę. Zechciejmy dobrze przygotować się do tej wizyty, przeżyć ją jak najowocniej. Skorzystajmy z okazji, aby porozmawiać o problemach nie tylko rodzinnych, ale także o sprawach naszej parafialnej wspólnoty.  Pamiętajmy, że chrześcijanin przyjmujący kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem.

Dla mnie jako Proboszcza i dla ks. Michała to pierwsze nasze spotkanie z Wami w takiej formie. Chcielibyśmy się bardziej poznać. Dlatego bardzo proszę o to abyśmy jak najliczniej w tym spotkaniu uczestniczyli. Nie dyspensujmy się z błahych powodów.

W czasie kolędy na stole nakrytym obrusem ustawiamy pasyjkę, świece, wodę święconą z kropidłem.

Bardzo serdecznie proszę aby dzieci pozostawiły w domu zeszyty od religii a młodzież dodatkowo swoje indeksy nawet jeśli w tym dniu mają lekcje religii. Proszę pamiętać, że katecheci na czas kolędy nie zabierają zeszytów do sprawdzenia.

Jest też tradycją, że z racji odwiedzin duszpasterskich składamy zwyczajowe ofiary, które w przeważającej części są wyrazem naszej troski i odpowiedzialności o naszą świątynię i budynki parafialne wraz z obejściem oraz wyrazem naszej wdzięczności dla swoich duszpasterzy. To od nas zależy jak ta parafia będzie funkcjonowała i jak będzie stawała się piękniejszą nasza świątynia.

Każda ofiara będzie bardzo mile widziana i już teraz wyrażam Wam za ten dar naszą wdzięczność.

Pamiętajcie, że kościół i parafia to nasze dobro wspólne ale jednocześnie pamiętajcie o tym co wielokrotnie wspominałem. Chcąc złożyć ofiarę musisz spełnić trzy warunki: musi Cię być na to stać, musisz chcieć to uczynić, czując odpowiedzialność za spuściznę ojców, i musi Ci to sprawić przyjemność.