I. Dziś przeżywamy V niedzielę Wielkiego Postu. Przyszła Niedziela Męki Pańskiej czyli Niedziela Palmowa rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Zapewne ze względu na zaistniałą sytuację przeżycia tych wyjątkowych dni będą miały dla nas wszystkich inny charakter niż zwykle.

II. W związku z zarządzeniem Biskupa Płockiego z dnia 26 marca 2020 r., Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. oraz Komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, pragniemy przekazać najistotniejsze informacje związane z przeżywaniem Wielkiego Tygodnia szczególnie Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Obchody Wielkiego Tygodnia
i Świętego Triduum Paschalnego Męki i Zmartwychwstania Pańskiego

 1. Wskazania ogólne
  Zgodnie z Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 25 marca 2020 roku, biskupi i kapłani powinni obchodzić obrzędy Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych. Oprócz kapłanów, dla godnego celebrowania obrzędów Wielkiego Tygodnia, sugeruje się obecność maksymalnie trzech pełnoletnich usługujących i organisty.
  Przypominamy, że przez nieobecność na liturgiach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wigilii Paschalnej nie popełniamy  grzechu zgodnie z dyspensą Księdza Biskupa, która została przedłużona do 12 kwietnia 2020 r.
 2. Niedziela Palmowa
  Msze święte będą odprawione o godzinie 8.30, 10.00, 12.00 i 16.00, w których do udziału zapraszamy osoby, które zamówiły intencje Mszy Świętej. (nie więcej niż 5 osób)

W niedzielę Palmową nie będzie tradycyjnej procesji z palmami.

Transmisja Mszy świętej z naszej świątyni o godzinie 12.00.

 1. Święte Triduum Paschalne
  Każdy kapłan może w Wielki Czwartek odprawić Mszę Świętą bez udziału ludu. Transmisja uroczystej Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej z naszego kościoła o godzinie 18.00 na profilu facebookowym naszej Parafii.

Nie należy przygotowywać Ołtarza Wystawienia. Na końcu liturgii Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum.  Adoracja indywidualna będzie odbywać się do godz. 20.00, po czym kościół zostanie zamknięty. Pamiętajmy, że w kościele w czasie adoracji może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 osób.

Wielki Piątek Męki Pańskiej. Liturgia rozpocznie się o godzinie 18.00 i będzie transmitowana na profilu facebookowym parafii. Na zakończenie liturgii przeniesiemy Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji.

Adoracja indywidualna wiernych może trwać do godz. 21.00. Pamiętajmy, że w czasie adoracji w kościele może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 osób. W tym dniu tradycyjnie możemy składać  ofiary na rzecz Ziemi Świętej do skarbony pod chórem.

W Wielką Sobotę nie będzie tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach.  Stwarzałoby to duże niebezpieczeństwo zarażenia, zarówno wiernych, jak i kapłanów.   Proszę, by w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone „Błogosławieństwo stołu” . Tekst tej modlitwy jest dostępny w mediach społecznościowych i na stronie internetowej diecezji płockiej  a także na   stronie internetowej naszej parafii. Jest też wydrukowany i wyłożony na stoliku pod chórem.

Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim będzie trwać od rana (od godziny 8.00) do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Pamiętajmy, że w kościele podczas adoracji może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 osób. Przy Grobie Pańskim nie będą pełnić warty strażacy ani inne służby.
Wigilię Paschalną   rozpoczniemy o godz. 20.00. Będzie transmitowana na profilu facebookowym naszej parafii.

Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządzamy procesji rezurekcyjnej. Zamiast procesji rezurekcyjnej  na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej udzielimy błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 Msze święte w święto Zmartwychwstania Pańskiego będą odprawione o godzinie 10.00, 12.00 i 16.00. Transmisja Mszy Świętej na profilu facebookowym o godzinie 12.00.   

Wszelkie ograniczenia i zarządzenia obowiązują do odwołania, jeśli nie zostanie wskazane inaczej.

Wszystkie powyższe zarządzenia służą roztropnej trosce o zbawienie oraz zdrowie i życie kapłanów i wiernych.

 

III. Przypominamy, że w niedzielę Msze Święte odprawiamy o godzinie 8:30, 10:00, 12:00 i 16:00 , a w dni powszednie  17:30 i 18:00 i będą one odprawiane wedle zamówionych intencji.

Zachęcamy do uczestnictwa we Mszach Świętych transmitowanych przez środki masowego przekazu, a szczególnie do Mszy świętej TRANSMITOWANEJ Z NASZEGO KOŚCIOŁA na profilu facebookowym naszej parafii w  NIEDZIELĘ o godzinie 12:00.

Każdego dnia o godz. 20:30 będziemy również transmitować modlitwę różańcową z naszej świątyni, odmawianą w intencji wszystkich chorych, personelu medycznego i z prośba o Bożą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną a szczególnie o oddalenie pandemii.

www.facebook.com/ParafiaStarozreby

IV. Każdego dnia od godziny 00 będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

 Pamiętajmy, że w miarę możliwości możemy odłożyć spowiedź wielkanocną na czas po ustaniu stanu epidemii. W Polsce spowiedź i Komunia Święta wielkanocna mogą być praktykowane przez wiernych aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020 roku). Proszę wiernych, aby wzięli pod uwagę możliwości parafii oraz zdrowie szafarzy sakramentu pokuty i roztropnie zaplanowali przystępowanie do spowiedzi, co może być, poza niebezpieczeństwem śmierci, przełożone na późniejszy czas.

V. W tym tygodniu ostatnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej będzie transmitowane na profilu facebookowym naszej parafii w piątek o godzinie 16.30. Nie będzie nabożeństwa z udziałem ludu w kościele.

W tym tygodniu ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i dekoracje świątyni na czas świąteczny złożyli mieszkańcy następujących wiosek i ulic: Nowe Staroźreby , ul. Polna, ul. Płocka (od Worowic do ul. Szkolnej), ul. Wiatraczna i Trzydziestolecia, ul. Strażacka, ul. Wieczorka, Płocka (od Płocka do ul. Szkolnej), ul. Parkowa. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.