W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W nadchodzącą sobotę, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową.

Trwa jeszcze sierpień – miesiąc modlitwy o trzeźwość naszego narodu. Jednym z przejawów miłości bliźniego może być więc zobowiązanie do abstynencji od alkoholu w celu ratowania innych osób uzależnionych.  Podejmujmy w tej kwestii osobistą modlitwę i konkretne działania.

W minionym tygodniu założyliśmy trzy nowe wewnętrzne parapety na oknach w zakrystiach naszego kościoła. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Radosławowi Czarnomskiemu za ten dar do naszej świątyni. Dziękuję również Panu Krzysztofowi Multonowi za wymontowanie starych i zamontowanie nowych parapetów. Za wszelkie dobro składam serdeczne Bóg zapłać.

Jak informowałem wcześniej zmieniliśmy formę dekoracji naszej świątyni. Nie zbieramy ofiar ulicami i wioskami ale możemy takie ofiary na kwiaty złożyć do skarbony pod chórem. Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.

Jak co roku OSP w Staroźrebach organizuje loterię fantową. Losy i fanty będą zbierane już od najbliższego poniedziałku. Zechciejmy włączyć się w to piękne dzieło wspierając naszych druhów strażaków. Tym bardziej, że jako Parafia jesteśmy im bardzo wdzięczni za tyle dobra wykonanego dla naszej rodziny parafialnej.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć następujące osoby:

Feliciak Cezary, kawaler z  Radzanowa, parafia Radzanowo i
Łomicka Patrycja, panna z Nowego Bromierza, parafia tutejsza

Ktokolwiek znałby przeszkody występujące między tymi osobami, które uniemożliwiałyby ważne zawarcie związku małżeńskiego, w sumieniu zobowiązany jest zgłosić to do kancelarii parafialnej.