Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym czasie w kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła. W szczególny sposób zapraszamy dzieci i młodzież 18 września na Mszę Święta o 17.30

W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela, jednak po nim było zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei.

W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliższy wtorek) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

W przyszłą niedzielę na sumie o godzinie 12.00 przeżywać będziemy Uroczystość I Komunii Świętej. W czasie tej uroczystości w kościele będą przebywać tylko dzieci i ich rodzice. Pozostali uczestnicy mogą przebywać na zewnątrz świątyni. Zachęcamy aby pozostali wierni wybrali dla siebie inną godzinę nabożeństwa. Przypominam, że spowiedź dzieci odbędzie się w sobotę w godzinach od 10.00 do 12.00. Terminy prób są wywieszone na tablicy ogłoszeń.

Rozpoczęliśmy tradycyjną zbiórkę ofiar na wywóz śmieci z cmentarza na II półrocze. Za pośrednictwem sołtysów i radnych listy dotrą do nas wszystkich. Liczę na to, że wszyscy, którzy posiadają groby na naszym cmentarzu włączą się w to nasze wspólne dzieło. Do tej pory, od nowego roku wywieźliśmy ponad 35 ton śmieci. Koszt jaki poniosła parafia z tej racji to 19600 zł + 1300 zł wylewka posadzki w śmietniku. W I półroczu zebraliśmy ofiary na ten cel w wysokości 10860 zł. Dlatego proszę o zrozumienie tej naszej wspólnej sprawy i w miarę możliwości włączenie się w to przedsięwzięcie w taki stopniu abyśmy mogli pokryć koszty wywozu śmieci do końca roku. Pamiętajmy, że tych śmieci w najbliższym czasie będzie znacznie więcej, z racji na zbliżające się święto zmarłych. Dołóżmy też starania, aby lista dotarła do wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby taką ofiarę złożyć.

W minionym tygodniu usunęliśmy trzy drzewa na cmentarzu. Koszt wycinki to 2300 zł. Bardzo serdecznie proszę o rozsądek i rozwagę. Proszę nie podcinać korzeni, nie nawiercać i nie podlewać środkami chemicznymi czy solą. Grozi to przewróceniem drzewa w każdej chwili. Takie czynności są karalne z racji na stworzenie zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających na cmentarzu.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w najbliższym czasie będą likwidowane zaniedbane groby, którymi od lat się nikt nie opiekuje. Zostaną na nich umieszczone tabliczki informujące o likwidacji. Według prawa cmentarnego, groby zaniedbane, z nieuregulowaną kwestią dzierżawy po 20 latach, administrator cmentarza ma prawo zlikwidować. W pierwszej kolejności będą likwidowane groby ziemne. Jest na bieżąco prowadzona dokumentacja fotograficzna takich grobów przez cały rok. Z wielką przykrością muszę stwierdzić, że niektóre mogiły przypominają śmietnik. To jest brak szacunku dla naszych zmarłych, tych, którym niejednokrotnie zawdzięczamy w naszym życiu wiele a czasem wszystko.

Możemy już zapisywać intencje mszalne na przyszły rok oraz zgłaszać naszych zmarłych na wypominki roczne.