Dzisiejsza niedziela w Kościele powszechnym obchodzona jest jako Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek ustanowił ten dzień w listopadzie 2016 roku specjalnym listem apostolskim „Misericordia et Misera”, napisanym na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

Zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przyszła niedziela, 22 listopada to Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem.

Pamiętajmy, że przez cały listopad codziennie możemy uzyskać odpust zupełny dla naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych, za których możemy zamawiać intencje Mszy Świętych na przyszły rok. Wyjątkową formą naszej pamięci i wdzięczności naszym bliskich jest wspólna modlitwa kościoła w tzw. wypominkach, które możemy zgłaszać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii po Mszach Świętych.

Od dziś mogą się zgłaszać dzieci, które zostały nagrodzone za najgorliwsze uczestnictwo w nabożeństwie różańcowym. Lista osób nagrodzonych jest wywieszona na tablicy ogłoszeń i w gablocie oraz jest zamieszczona na naszej stronie facebookowej parafii. Nagrody otrzymują wszystkie dzieci, które przyniosły swoje różańcowe wyklejanki.

Dziś zostały poświęcone opłatki wigilijne. Z racji na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w tym roku możemy opłatki nabywać bezpośrednio od Pana Organisty przed lub po Mszy Świętej w niedzielę lub dni powszednie. Pan Organista nie będzie odwiedzał naszych domów, aby nie stwarzać wzajemnego zagrożenia.