Drugą niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspierajmy modlitwą i ofiarami braci i siostry w byłych krajach Związku Radzieckiego. Ofiary, wyraz naszej solidarności i braterskiej miłości, możemy składać do puszek po wyjściu z kościoła. Dzisiaj wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni. Dla dzieci przy rozdawaniu karteczek też znajdzie się mały słodki upominek.

Opłatki na stół wigilijny można nabywać przed lub po Mszy Świętej u Pana Organisty.

W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę Wcielenia Bożego podczas Mszy Świętej roratnej w środy i soboty o godz.17.30 Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci. Kto tylko może przychodzimy z lampionami.

Pamiętajmy, że w czasie adwentu, w każdą sobotę możliwość spowiedzi od godziny 16.30. W niedzielę pół godziny przed Mszą świętą i w miarę możliwości w czasie Mszy świętej. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty również w dni powszednie.

We wtorek 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godzinie 17.30 i 18.00

Przypominamy o zmianie godzin odprawianych nabożeństw w dniach 18-19 grudnia 2020. Informacje są wywieszone w gablocie przed kościołem i na tablicy ogłoszeń w kościele.

Po Mszach świętych w zakrystii możemy nabywać świece wigilijne Caritas. Kule duże – 12 zł, małe 6 zł.