Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Ich wstawiennictwu polecamy wszystkie rodziny naszej wspólnoty parafialnej.

W czwartek 31 grudnia zapraszamy o godz.17.00 na Mszę Świętą i dziękczynne nabożeństwo, w czasie którego podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów i prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.

W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte o godz. 10.00, 12.00 i 16.00. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. W czasie modlitwy o pokój módlmy się także o opamiętanie dla tych, którzy dla własnych interesów sieją niepokój i wywołują konflikty w naszej ojczyźnie, w naszej parafii i w naszych rodzinach. Po sumie zapraszam na spotkanie członków KŻR na spotkanie modlitewne i zmianę tajemnic.

2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, o godz. 17.30 Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą, nie rozpoczniemy w tradycyjnym terminie z racji na wyjątkową sytuację i wprowadzone od jutra nowe obostrzenia sanitarne. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych parafian oraz duszpasterzy jest najważniejsze. Zapewne z różnych przekazów wiecie, że są wielorakie sugestie   odnośnie kolędy w poszczególnych  diecezjach. Księża Biskupi zostawiają decyzję odnośnie terminu i formy kolędy księżom Proboszczom. Na dzień dzisiejszy uważam, że najstosowniejszym rozwiązaniem jest przeniesienie terminu kolędy na okres późniejszy i pozostawienie tradycyjnej formy odwiedzin swoich parafian w domach. Jak sama nazwa wskazuje ma to być okazja do wspólnej modlitwy, błogosławienia domu i jego mieszkańców oraz rozmowy duszpasterskiej, w której poznajemy naszych parafian a parafianie mają okazję poznać swoich duszpasterzy. Oczywiście sytuacja związana z pandemią jest bardzo dynamiczna i zmienna stąd trudno przewidzieć co nas czeka w najbliższym czasie. Dlatego ta decyzja jest podjęta na dzień dzisiejszy. W najbliższym czasie będę się chciał spotkać, oczywiście w formie dozwolonej, z członkami Rad Parafialnych i tę kwestię również przedyskutować. Jeśli w tej kwestii pojawią się nowe możliwości i okoliczności będziemy naszych Parafian informować na bieżąco.