W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni.

W środę 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte z poświęceniem kadzidła i kredy według porządku niedzielnego. Po Mszach Świętych będziemy mogli zabrać do domów poświęconą kredę, którą oznaczymy drzwi naszych domów na znak, że tu mieszkają chrześcijanie. Składając tradycyjną ofiarę wyrażamy naszą wdzięczność Panu Kościelnemu za codzienną posługę w naszej świątyni i przygotowanie kredy i kadzidła.

Przypominamy, że w miesiącu styczniu Msze święte odprawiane są wieczorem o godzinie 17.30 i 18.00. Prosimy o sprawdzanie zamówionych intencji oraz wyznaczonych Mszy Świętych popogrzebowych na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej parafii.