Dziś przeżywany XVI niedzielę zwykłą w roku liturgicznym. Liturgia słowa kieruje nasze myśli ku Betanii gdzie Jezus odwiedza swoich przyjaciół: Marię, Martę i Łazarza. Chce zwrócić naszą uwagę na nasze podejście do gości. Co jest ważniejsze. Czas poświęcony tym, którzy nas odwiedzają czy krzątanina przy zastawieniu stołu.

Bóg przychodzi do nas w swoim słowie i chce być z nami w naszej codzienności, w naszym życiu. Czy mamy dla Niego czas? Czy potrafimy odróżnić to co jest ważne w życiu od tego co najważniejsze? Czy potrafimy wybrać tę najlepszą cząstkę?

Z racji na zmienione godziny odprawianych nabożeństw w naszej parafii, bardzo proszę o jak najszybsze zgłoszenie się do kancelarii parafialnej tych osób, które pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński w 2020 roku. W celu ustalenia daty i godziny udzielenia sakramentu.

Dziękuję serdecznie za dekorację kościoła mieszkańcom II części ul. Płockiej i Mostowej. Na przyszłą niedzielę proszę o dekorację mieszkańców Osiedla Sportowego.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć następujące osoby:

  1. Chrzanowski Adam, kawaler ze Staroźreb, parafia tutejsza i Stelmarska Karolina, panna z Sarzyna, parafia Góra.
  2. Gorzelany Kamil, kawaler z Umienina, parafia Proboszczewice i Kowalak Katarzyna, panna ze Staroźreb, parafia tutejsza.

Ktokolwiek znałby przeszkody występujące między tymi osobami, które uniemożliwiałyby ważne zawarcie związku małżeńskiego,

w sumieniu zobowiązany jest zgłosić to do Ks. Proboszcza.