Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących. Ofiary na rzecz misji możemy składać do puszki przy krzyżu pasyjnym.

W tym tygodniu w piątek rozpoczynamy nasze REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które będą trwały trzy dni: 10-11 i 12 marca 2023. Plan rekolekcji wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, w gablocie przed kościołem oraz na stronie internetowej i facebooku Parafii. Proszę zapoznać się z programem nabożeństw i przekazać tę informacje swoim bliskim. Dobrze byłoby udostępnić tę informacje rodzinie, znajomym przez stronę internetową. Zachęcam aby zabrać ze sobą plan rekolekcji dla siebie oraz swoich bliskich czy sąsiadów, którzy nie mogli być dzisiaj w kościele

Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek wyjątkowo o godz. 17.20 !!!. Będziemy kroczyć śladami Zbawiciela i wchodzić w tajemnice Jego męki i śmierci.

Tradycyjnie w Wielkim Poście możemy nabywać baranki na stół wielkanocny w cenie 8 zł. Tym gestem możemy wspomóc potrzebujących z naszej diecezji, szczególnie w tym trudnym okresie przed świątecznym.