Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

W najbliższy piątek, 26 marca, o godz. 16.45 ostatnia Droga Krzyżowa. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich parafian. Gorzkie Żale po sumie w niedzielę. Po sumie w przyszłą niedzielę spotkanie KŻR i zmiana tajemnic.

Przyszła Niedziela to Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Poświęcenie Palm na każdej Mszy Świętej. Procesja z palmami na Mszy Świętej o godzinie 10.00. W procesji uczestniczy tylko Krzyż i lampiony. Nie uczestniczą feretrony i chorągwie.

Dziś przed kościołem, możemy nabyć palmy na Niedzielę Palmową, które zostały wykonane przez uczniów, rodziców i nauczycieli ze SP w Nowej Górze. Zachęcamy bardzo serdecznie do ich nabywania i wsparcia społeczności uczniowskiej.

Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionym tygodniu na kwiaty i dekorację Grobu Pańskiego i Ciemnicy oraz całoroczny wystrój kościoła. A takowe ofiary złożyli mieszkańcy:
* Mieczyno – 480
* Przeciszewo Wieś – 450
* ul. Słoneczna i Korczaka – 170
* ul. Północna – 280
* ul. Płocka (od Worowic do Szkolnej) – 450
* ul. Kościelna (od Sędka do Wieczorka) – 970
* Przedbórz – 440
* Opatówiec – 410
* Bromierz Wieś – 210
* Zdziar Mały – 110
* Worowice Wyroby – 610
* Słomkowo – 605
* KŻR imienia „ Ofiarowania Pańskiego „ + 2 osoby z innych róż – 340
Wszystkim ofiarodawcom i zbierającym składamy serdeczne Bóg zapłać.

Jednocześnie pragnę podziękować za złożone ofiary na wywóz śmieci z cmentarza:
* Mieczyno (17 rodzin ) – 270
* ul. Słoneczna (5 rodzi) – 80
* Przeciszewo Wieś (13 rodzin) – 340
* ul. 11 Listopada (5 rodzin) – 120
* ul. Szkolna (7 rodzin) – 140
* ul. Akacjowa (4 rodziny) – 100
* Przedbórz (18 rodzin) – 440
* ul. Parkowa (21 rodzin) – 430
* ul. Polna (17 rodzin) – 275
* Nowe Staroźreby (14 rodzin) – 280
* ul. Płocka  /od Worowic/ (28 rodzin) -570
* Bromierz Wieś (4 rodziny) – 70
* ul. Żwirki i Wigury (7 rodzin) – 180
* ul. Krótka (3 rodziny) – 50
* ul. Płocka /od Szkolnej w stronę Płocka + Mostowa/ (21 rodzin) – 430
* Zdziar Mały (4 rodziny) – 110
* Nowy Bromierzyk (14 rodzin) – 360
* ul. Partyzantów (5 rodzin) – 120
* Worowice Wyroby (12 rodzin ) – 240
* ul. Trzydziestolecia (6 rodzin) – 150
* ul. Głowackiego (8 rodzin) – 140
* ul. Kościelna /od Chopina do Wieczorka/ (21 rodzin) – 510
Dziękuję wszystkim, którzy złożyli ofiary oraz zbierającym. Bóg zapłać.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć następujące osoby:
Pietrusiński Konrad, kawaler ze Staroźreb, parafia tutejsza
i
Śmigielska Małgorzata, panna z Przedborza, parafia tutejsza

Ktokolwiek znałby przeszkody występujące między tymi osobami, które uniemożliwiałyby ważne zawarcie związku małżeńskiego, w sumieniu zobowiązany jest zgłosić to do Kancelarii Parafialnej.

Serdecznie dziękujemy w imieniu własnym oraz sióstr za złożone w dniu dzisiejszym ofiary na budowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku oraz za wszelkie ofiary składane na utrzymanie naszej wspólnoty parafialnej. Niech dobroć i ofiarność Waszych serc ma w swojej opiece Serce Jezusa Miłosiernego.