Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów. Przed błogosławieństwem i w ciągu całego tygodnia zapraszamy do wspólnej modlitwy w tej intencji.

W najbliższą sobotę rozpocznie się maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego dnia o 17.10 zapraszamy na nabożeństwa majowe. Zachęcamy też usilnie do gromadzenia się na wspólnej modlitwie przy naszych figurkach. W pierwszą sobotę miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie grzechy i znieważenia.

Pragnę serdecznie podziękować Prezesowi i Komendantowi naszej OSP ze Staroźreb Panu Markowi Ciećwierz oraz druhowi Marcinowi Siedlichowi za oczyszczenie rynien przy naszym kościele. Jednocześnie dziękuję Panu Krzysztofowi Szałańskiemu za wypożyczenie specjalistycznego sprzętu oraz Panu Adamowi Kędzierskiemu, operatorowi tegoż sprzętu. Serdeczne Bóg zapłać.

W przyszłą niedzielę 2 maja na Mszy Świętej o godzinie 12.00 będziemy się modlić w intencji naszych druhów z OSP ze Staroźreb i z Bromierza z racji przypadającego 4 maja wspomnienia św. Floriana. Będzie to okazja aby naszą modlitwą podziękować naszym druhom za ich odwagę i poświęcenie w czasie różnych akcji ratujących nasze życie i dobytek oraz za ich bezinteresowną pomoc na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

Pragnę podziękować za złożone w ostatnim czasie ofiary na wywóz śmieci z cmentarza:
* Ostrzykówek ( 6 rodzin ) – 100
* ul. Kościelna / od Płockiej do Wieczorka/ (14 rodzin) – 220

Ofiarodawcom i zbierającym składamy serdeczne Bóg zapłać

Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i do skarbony oraz na konto parfialne, na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem waszą hojność.

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć następujące osoby:
Seweryn Dawid, kawaler ze Staroźreb  – parafia tutejsza
Różańska Justyna, panna ze Staroźreb – parafia tutejsza  

Ktokolwiek znałby przeszkody występujące między tymi osobami, które uniemożliwiałyby ważne zawarcie związku małżeńskiego, w sumieniu zobowiązany jest zgłosić to do Kancelarii Parafialnej.

Jak wiemy w tym roku nie organizowaliśmy tradycyjnej wizyty duszpasterskiej tzw. KOLĘDY z racji na panujące zagrożenie pandemiczne. W założeniach przełożyliśmy tę wizytę na czas po świętach Wielkanocnych. Wynikało to z faktu, że chcieliśmy Was odwiedzić, spotkać się, porozmawiać i bliżej się poznać. Niestety ta sytuacja się nie zmienia i nie wiadomo jak długo potrwa. Dlatego chcemy spotkać się z Wami w nieco innej formie, która była i jest obecnie praktykowana w wielu parafiach w Polsce. Tradycyjnie to my przychodziliśmy do Was i chcieliśmy aby ta tradycja była podtrzymywana, ale w tym roku wyjątkowo pragniemy Was zaprosić do świątyni na tzw. Msze Święte kolędowe, w czasie których będziemy się modlić i udzielać błogosławieństw poszczególnym wioskom i ulicom naszej parafii. Te modlitewne spotkania rozpoczniemy po 3 maja br. Bliższe informacje o terminach, godzinach Mszy Świętych podamy w przyszłą niedzielę.