Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również stosowany dziś różowy kolor szat liturgicznych.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Będziemy wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były środowiskiem wzrostu wiary, nadziei i miłości.

Jutro, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny.

Od piątku, 17 grudnia do niedzieli 19 grudnia , rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. kan. Łukasz Nowak, dyrektor Domu Pomocy „Leonianum” z Sikorza. Program rekolekcji wywieszony jest na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej parafii.

Po Mszach Świętych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. U Pana Organisty można nabyć pobłogosławione opłatki na stół wigilijny.

Roraty w środy i soboty o 17.30. W sobotę rekolekcyjną o 18.00