Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. Prosimy Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia poznanych obowiązków.

Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań gromadzą się na wspólnych nabożeństwach, konferencjach i spotkaniach ekumenicznych. W ten sposób podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa.

W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom : Bromierzyka, Nowego Bromierzyka, Worowic Wyrobów, Ostrzykówka, Zdziara Małego, Przeciszewa i Przeciszewa Kolonii, Mieczyna, Bromierza i Nowego Bromierza, Słomkowa, Opatówca, Staroźreb Hektarów, Staroźreb Kolonii, Nowych Staroźreb, Przedborza i Grabiny oraz ulic: Mostowej, Młyńskiej, Płockiej i Kościelnej za obecność i wspólna modlitwę na naszych spotkaniach kolędowych. Tym wszystkim, którzy byli obecni, za wyraz troski i zaangażowanie w życie parafii oraz za ofiary złożone na jej utrzymanie i niezbędne inwestycje składamy serdeczne Bóg zapłać.