Dziś szósta niedziela zwykła w ciągu roku liturgicznego. Każda Msza Święta jest uwielbieniem Boga i uświęceniem człowieka. Niech usłyszane słowo Boże i udział w świętych obrzędach będą dla nas pomocą w chrześcijańskim przeżywaniu naszej codzienności.

Jutro, w poniedziałek, 14 lutego, przypada liturgiczne święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy.

Udało się szczęśliwie usunąć dwa drzewa z cmentarza, które zagrażały bezpieczeństwu. Pragnę tez podziękować druhom z OSP Staroźreby za zabezpieczenie tych drzew do momentu wycinki. Są jeszcze do wycięcia dwa następne, które również zostały nawiercone i podtrute. Mam nadzieję, że zdążymy je wyciąć zanim dojdzie do tragedii. Jednocześnie apeluję o rozwagę i rozsądek. Celowe podtruwanie drzew jest wyrazem skrajnej nieodpowiedzialności i stwarzaniem zagrożenia nie tylko dla mienia, jakim są groby, ale przede wszystkim dla ludzi tam przebywających.

W przyszłą niedzielę ofiary, które będziemy zbierać na tace są przeznaczone na zakup oleju opałowego do ogrzewania świątyni. Ten okres był nieco zimniejszy niż w ubiegłych latach. Liczę na to, że wszyscy w miarę możliwości włączą się w to nasze dobro wspólne.

W zeszłym tygodniu organizowaliśmy zbiórkę na pomoc Pani Krystynie ze Zdziara Małego. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję Pani Agnieszce Domańskiej, radnej naszej gminy oraz Pani Małgorzacie Kurnickiej, sołtysowi Zdziara Małego, za organizację tej zbiórki. Wszystkim darczyńcom za okazane serce, hojność i każdą okruszynę dobra składam serdeczne Bóg zapłać. Po ostatniej Mszy świętej komisyjnie przeliczono zebrane ofiary i okazało się , że zebrano kwotę 3055,90 zł. Za tę kwotę zostanie zakupiony konkretny materiał i w takiej formie zostanie przekazany potrzebującej osobie. NIECH DOBRO ZASIANE DZIŚ WRÓCI DO NAS JUTRO.