Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących na misjach, aby doświadczali Bożej pomocy i wsparcia ze strony wspólnoty wierzących.

W tym tygodniu w piątek rozpoczynamy nasze REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które będą trwały trzy dni: 18-19 i 20 marca 2022. Plan rekolekcji wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, w gablocie przed kościołem oraz na stronie internetowej i facebooku Parafii. Proszę zapoznać się z programem nabożeństw i przekazać tę informacje swoim bliskim. Dobrze byłoby udostępnić tę informacje rodzinie, znajomym przez stronę internetową.

Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek wyjątkowo o godz. 17.20 !!!. Będziemy kroczyć śladami Zbawiciela i wchodzić w tajemnice Jego męki i śmierci.

W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. Jest także orędownikiem dobrej śmierci.

W naszej świątyni, przy krzyżu pasyjnym, wystawiona jest puszka”, gdzie można składać ofiary dla naszych sióstr i braci z Ukrainy, którym pomoc świadczy Caritas naszej diecezji. Dziękujemy za każdy – nawet najmniejszy gest miłosierdzia.

Tradycyjnie w Wielkim Poście możemy nabywać baranki na stół wielkanocny w cenie 6 zł. Tym gestem możemy wspomóc potrzebujących z naszej diecezji, szczególnie w tym trudnym okresie przed świątecznym.

Pragnę serdecznie podziękować za złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, dekorację świąteczną naszej świątyni i całoroczny wystrój świątyni:

– ul. Głowackiego ( 14 rodzin) – 240 zł
– ul. Lipowa ( 10 rodzin) – 180 zł
– ul. Akacjowa ( 8 rodzin) – 200 zł
– ul. Żwirki i Wigury ( 10 rodzin) – 210 zł
– ul. Targowa (17 rodzin ) – 390 zł
– ul. Szkolna (17 rodzin) – 200 zł

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.