Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym.

W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Był on jezuickim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, który pracował na rzecz jedności Kościoła i ojczyzny. Zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar jedności naszym małym wspólnotom oraz całej ojczyźnie.

W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. To kolejna okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka.

Nabożeństwa majowe w naszej świątyni codziennie o godz. 17.10. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby uwielbiać Matkę Zbawiciela śpiewem Litanii loretańskiej.

W minionym tygodniu kolejny raz wywieźliśmy śmieci z cmentarza. Tradycyjnie zbieramy ofiary na wywóz śmieci i prace porządkowe na cmentarzu. W Staroźrebach listy na poszczególne ulice dotarły za pośrednictwem Pani Urszuli Mańkowskiej, pani sołtys, za co składam serdeczne Bóg zapłać. Z poszczególnych wiosek serdecznie zapraszam radnych i sołtysów po listy do zakrystii lub kancelarii.

Dziękuję serdecznie tym, którzy już złożyli ofiary na ten cel:
Płocka od strony Worowic do Szkolnej – 26 rodzin – 510 zł
Szkolna – 9 rodzin – 130 zł
Słoneczna – 3 rodziny – 90 zł

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii są podane terminy prób dzieci do I Komunii św. i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego oraz młodzieży do Sakramentu Bierzmowania.