Dziś dwudziesta trzecia niedziela w ciągu roku kościelnego.  I zarazem pierwsza niedziela miesiąca. Na sumie Dożynki Parafialne i procesja eucharystyczna.

W czwartek, 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ten liturgiczny obchód nazywany jest popularnie świętem Matki Bożej Siewnej. Przez wstawiennictwo Maryi będziemy modlić się za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca i trud wydawały błogosławione owoce. Msze Święte tego dnia o godz. 17.30 i 18.00. Błogosławieństwo ziarna siewnego podczas Mszy Świętej o godz. 17.30.

W czwartek 8 września wyruszamy pieszą pielgrzymką do Koziebród. Zapisujemy się w dniu dzisiejszym w zakrystii po Mszach świętych. Wymarsz z przed kościoła o godzinie 6.00. Na trasę zabieramy ze sobą prowiant na czas pielgrzymki. Powrót autokarem po zakończonych uroczystościach. Zachęcamy młodzież i dorosłych.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości dożynkowej.

Dziękuję serdecznie władzom samorządowym naszej gminy z Panem Wójtem i Przewodniczącym Rady na czele, wszystkim radnym i sołtysom, druhom OSP ze Staroźreb z Panem Komendantem na czele, orkiestrze gminnej i Panu Kapelmistrzowi, asyście procesyjnej i służbie liturgicznej ołtarza.

Gorące podziękowania składam Państwu Zofii i Pawłowi Rosiak za przepiękny bochen chleba i chleby, którymi będziemy się dzielić przy wyjściu z kościoła. Serdeczne podziękowania składam przedstawicielom Staroźreb Hektarów, Bromierza, Przedborza i Przeciszewa za przepiękne wieńce dożynkowe oraz delegacjom, które z nimi przybyły. Słowa wdzięczności kieruję do Akcji Katolickiej za przepiękny kosz owoców oraz Państwa Agnieszki i Sławomira Bożykowskich. Za przepiękną dekorację świątyni na dzisiejszą uroczystość z serca dziękuję Pani Agnieszce Gajewskiej z rodziną. Wszystkim za wszelkie dobro i poniesiony trud składam serdeczne Bóg zapłać. A z serc nas wszystkich nich płynie hymn wdzięczności dla naszych sióstr i braci rolników i ogrodników, którzy w skwarze słońca i pocie czoła dbają o to aby nam nie zabrakło chleba na naszych stołach. Niech Dobry Bóg wynagrodzi  hojnie wasz trud swoim błogosławieństwem.

Od dzisiaj dzieci otrzymują karteczki jako pamiątki uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej.