Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku.

Dziś początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła.

We wtorek, 13 września, nabożeństwo fatimskie  po Mszy św. o 18.00

W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela.

W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Będziemy modlić się za wszystkich pracujących w mediach, aby zawsze służyli prawdzie i dobru. Ofiary zbierane do puszek będą przeznaczone na rzecz KRDP.

Również w przyszłą niedzielę po Mszy świętej o 10.00 zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii świętej.

Bardzo serdecznie zachęcamy dzieci i młodzież do wyjazdu na pielgrzymkę do Rostkowa aby uczcić św. Stanisława Kostkę waszego Patrona. Wyjazd w sobotę 17 września o godzinie 7.00 z parkingu przed kościołem. Chętni zgłaszają się do swoich katechetów. Młodzież do ks. Grzegorza. Bliższe informacje przekażą katecheci. Koszt wyjazdu to symboliczne 5 zł.

Planujemy też pielgrzymkę autokarową do Lichenia w dniu 8 października br. Osoby chętne zgłaszają się do Pani Haliny Kamińskiej.