Dziś trzydziesta druga niedziela zwykła w roku kościelnym.

Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Z tej racji wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja po Mszy Świętej o godz. 12.00.

W środę, 9 listopada, przypada święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Bazylika na Lateranie jest kościołem katedralnym biskupa Rzymu, czyli papieża. To święto to także wyraz naszej jedności z następcą Świętego Piotra – papieżem Franciszkiem.

W piątek, 11 listopada, przypada Święto Niepodległości . Zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji naszej Ojczyzny. Msza święta o godzinie 9.00. Po Mszy świętej patriotyczny program słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Górze. Modlitewną pamięcią będziemy ogarniać wszystkich, którzy zginęli w walce o jej wolność. Niech zewnętrznym znakiem naszego świętowania będzie wywieszona flaga narodowa.

Dzieci przynoszą wyklejanki różańcowe. W przyszłą niedzielę po Mszy świętej o godzinie 10.00 otrzymają upominki.

Minął termin składania deklaracji przez kandydatów do bierzmowania. Również minął termin składania deklaracji do

I Komunii świętej i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu świętego. Jak widać spora grupa potencjalnych kandydatów zrezygnowała z możliwości przystąpienia do sakramentu bierzmowania. Niepokojąco niska jest liczba dzieci zdeklarowanych do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego czyli uczniów klas IV.