Dziś trzecia niedziela Adwentu, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Radujcie się zawsze w Panu (…)” nazywana po łacinie „Gaudete”. Słowa te zostały zaczerpnięte z Listu Świętego Pawła do Filipian i wyrażają adwentową radość z bliskości Pana. Podkreśla ją również stosowany dziś różowy kolor szat liturgicznych.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Będziemy wypraszać Bożą pomoc, aby nasze rodziny były środowiskiem wzrostu wiary, nadziei i miłości.

We wtorek, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Módlmy się za wszystkie ofiary tego trudnego czasu naszej historii oraz o Boże błogosławieństwo i pokój dla naszej ojczyzny i całego świata.

Od piątku, 16 grudnia do niedzieli 18 grudnia , rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje adwentowe, które poprowadzi ks. kan. Andrzej Piendyk, Prorektor WSD w Płocku. Program rekolekcji wywieszony jest na tablicy ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej parafii. Po Mszach świętych możemy zabrać ze sobą program rekolekcji rozdawany przy wyjściu z kościoła. Przekażmy też program i nasze zaproszenie swoim najbliższym, sąsiadom, znajomym, których dziś z różnych racji nie ma w kościele.

Po Mszach Świętych można nabyć świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i potrzebującym. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy i otwarcia naszych serc dla najuboższych.

U Pana Organisty można nabyć pobłogosławione opłatki na stół wigilijny.

Roraty w środę o 17.30 a w sobotę o 18.00. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.