Dziś obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie. Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.

Zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy z Maryją, naszą Matką, Królową i Orędowniczką. Każdego wieczoru o godz. 17.10 spotykamy się w kościele na nabożeństwie majowym, natomiast w niedzielę po Mszy św. o 16.00

Jutro zwrócimy się w sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierzących – Matki Kościoła w Jej święto poświęcone temu tytułowi.

W najbliższy czwartek, 23 maja, oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi.

W przyszłą niedzielę, w uroczystość Najświętszej Trójcy, dzieci z klas IV obchodzić Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego Próby we wtorek i czwartek godz. 16.00, spowiedź w piątek od godziny 16.00.

W przyszłą niedzielę przypada również święto naszych mam. W tym dniu będziemy się modlić za nasze kochane mamy.

Natomiast w kolejny czwartek, 30 maja, przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W celu przygotowania jej obchodów, zwłaszcza procesji do czterech ołtarzy proszę o kontakt mieszkańców ulic, które w tym roku będą przygotowywać ołtarze:

– I ołtarz : ul. Wieczorka i Pl. Bojowników

– II ołtarz : druhowie OSP Staroźreby

– III ołtarz : ul. Szkolna i ul. Sienkiewicza

– IV ołtarz : ul. Kościelna

Dziękuję za ofiary na wywóz śmieci z cmentarza:

– ul. Północna (12 rodzin) -240 zł

– ul. Sienkiewicza, Krótka i Kwiatowa (10 rodzin) – 320 zł

– ul. Parkowa (18 rodzin) – 460 zł

– Słomkowo (15 rodzin) – 580 zł

– ul. Żwirki i Wigury (8 rodzin)- 270 zł

Proszę o odbiór list na wywóz śmieci z poszczególnych wiosek.