Oświadczenie w obronie konstytucyjnych praw rodziców
Bp Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, apeluje do rodziców o czujność i roztropność w związku z planowanym finansowaniem przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych. Bp Mendyk zauważa: „Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie”.
Wydział ds. Rodzin dołącza się do tego apelu. Zachęcamy Księży Proboszczów do rozpropagowania podczas niedzielnych Mszy św. (zwłaszcza 1 września br.) w czasie ogłoszeń parafialnych powyższej informacji oraz przedstawienia rodzicom możliwości składania oświadczenia. Jego formularz jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.plockierodziny.pl. Inne materiały na ten temat można pobrać ze strony: https://dlarodzicow.ordoiuris.pl. Jeśli to możliwe, warto byłoby wydrukować gotowe egzemplarze, które rodzice mogliby zabrać z kościoła po Mszy św. niedzielnej, a także umieścić linki z informacjami na stronach internetowych parafii i w mediach społecznościowych. Właściwe wychowanie młodego pokolenia to nasza wspólna sprawa.