1. Uprzejmie proszę Czcigodnych Księży Proboszczów o odczytanie w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę 14 czerwca 2020 r. poniższej informacji:
„Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej „Musicum” w Płocku prowadzi nabór chętnych do nauki gry na organach kościelnych i fortepianie. Zapraszamy serdecznie młodzież od 12 roku życia oraz dorosłych, zarówno chłopców, jak i dziewczęta, Panie i Panów. Przesłuchania odbędą się 20 czerwca br. o godz. 10.30 oraz 19 września br. o godz. 10.30 w siedzibie Instytutu w Płocku. Szczegóły na stronie internetowej musicum.pl ”.

2. Diecezjalne Studium Organistowskie im. ks. Eugeniusza Gruberskiego, za zgodą Biskupa Płockiego, zmieni nazwę na Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej „Musicum” im. ks. Eugeniusza Gruberskiego. Zmiana nazwy podyktowana jest dostosowaniem do współczesnej terminologii Kościoła, podkreślającej rolę wszystkich muzyków, biorących udział w liturgii oraz poszerzeniem oferty Instytutu, który od przyszłego roku będzie stopniowo proponował warsztaty muzyczne, szkolenia i rekolekcje dla różnych muzyków kościelnych: zarówno organistów – jak dotąd, ale także animatorów scholi i zespołów młodzieżowych, dyrygentów chórów, członków grup śpiewaczych działających przy parafiach, solistów biorących udział w liturgii ślubnej i innych. Więcej informacji można znaleźć na nowej stronie internetowej: musicum.pl .

3. W Instrukcji Biskupa Płockiego O przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa z dnia 12 lutego 2020 r., nr 20 (por. Okólnik nr 8/2020 z 12.02.2020 r.) znalazł się wymóg, by osoby śpiewające lub grające podczas ślubów ukończyły – podobnie jak kamerzyści i fotografowie – KURS LITURGICZNY. Przepis ten, po stosownym vacatio legis zacznie obowiązywać od stycznia przyszłego, 2021 roku. Bardzo proszę Czcigodnych Księży o informowanie solistów, którzy w najbliższych miesiącach będą pełnić posługę muzyczną podczas ślubów o tym obowiązku. Kursy odbędą się jesienią w dwóch terminach: 17 października 2020 r. i 7 listopada 2020 r. w Płocku. Szczegóły na stronie musicum.pl w zakładce „Kursy i szkolenia”.
Płock, dnia 8 czerwca 2020 roku.

Ks. Marcin Sadowski
Dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Płocku