Uprzejmie informuję, że Biskup Płocki, po konsultacjach z kapłanami i wiernymi świeckimi, w sprawie dorocznej wizyty duszpasterskiej postanowił, że aktualne pozostają w tej materii „Wskazania i sugestie dotyczące wizyty duszpasterskiej w diecezji płockiej w 2021 roku” z dnia 8 grudnia 2020 r.

Biskup Płocki pozostawia roztropnej decyzji księży proboszczów wybór formy i terminu przeprowadzenia kolędy. Podejmując w tej kwestii decyzję, w kontekście trwającego wciąż stanu pandemii COVID-19, księża proboszczowie powinni kierować się dobrem duchowym swoich parafian, odpowiedzialnością za zdrowie oraz aktualnymi, państwowymi wskazaniami sanitarnymi.

 Z racji na panującą sytuację, która obecnie troszeczkę się poprawiła, ale niestety prognozy na czas poświąteczny nie są  optymistyczne a czasem wręcz niepokojące, również w  tym roku nie odbędzie się kolęda w tradycyjnej formie. O ewentualnej formie i czasie naszych kolędowych spotkań będziemy informować w najbliższym czasie. Jest to wszystko zależne od aktualnej sytuacji i zagrożenia naszego zdrowia. Wszystko na to wskazuje, że przyjmiemy formę zeszłorocznych spotkań w świątyni o ile będziemy mogli się w niej swobodnie spotykać.

UWAGA: Z TEJ RACJI WYZNACZONE MSZE ŚWIĘTE NA STYCZEŃ BĘDĄ ODPRAWIANE WIECZOREM O 17.30. PROSZĘ O PRZEKAZANIE TEJ INFORMACJI WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM OSOBOM, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJE W STYCZNIU LUB ZOSTAŁY WYZNACZONE MSZE ŚWIĘTE POPOGRZEBOWE.