Diecezjalne Centrum Powołaniowe i Klerycka Grupa Powołaniowa zaprasza młodzież męską szkół średnich na rekolekcje powołaniowe, które odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku w dniach 28 lutego – 1 marca 2020r. Mottem tegorocznych rekolekcji są słowa:
CO DALEJ Z MOIM ŻYCIEM?
Spotkanie rekolekcyjne rozpocznie się w piątek 28 lutego o godz. 17.00. Zakończenie rekolekcji nastąpi w niedzielę 1 marca ok. godz. 13.00. Całkowity koszt uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 25 zł. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Uczestników prosimy o zabranie (ważne!): śpiwora, ręcznika, Pisma św., notatnika, długopisu. Z uwagi na specyficzny charakter rekolekcji prosimy nie zgłaszać uczestników niespełniających podanego kryterium wiekowego – „16+”.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej: powołanie@diecezjaplocka.pl lub telefonicznie (nr tel. 781318769).

Płock, dnia 22 stycznia 2020 r.

Ks. Radosław Zawadzki
Dyrektor Diecezjalnego Centrum Powołaniowego