Umiłowani Parafianie,

w związku z zaistniałą sytuacją pragnę, choć z wielkim bólem, przekazać najnowsze ustalenia dotyczące kolejnych ograniczeń związanych z liczbą uczestników zgromadzeń. Dotyczy to również uczestnictwa we Mszach Świętych zarówno niedzielnych jak i codziennych.

W liturgii Mszy Świętej nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Dlatego w uczestnictwie dajemy pierwszeństwo osobom, które zamówiły intencje Mszy Świętej na dany dzień.

Szczegółowe informacje odnośnie celebracji nabożeństw, szczególnie Wielkiego Tygodnia i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, przekażemy w najbliższym czasie.

Sytuacja jest nadzwyczajna i bardzo dynamiczna. Nowe rozporządzenia, zarówno władz państwowych jak i kościelnych, zmieniają się niemal z dnia na dzień.

Dlatego szczegółowe ustalenia i zalecenia będziemy przekazywać na bieżąco na naszej stronie internetowej Parafii oraz na profilu facebookowym naszej Parafii.   www.facebook.com/ParafiaStarozreby

Jednocześnie zachęcamy do uczestnictwa w liturgii Mszy Świętej niedzielnej i codziennej za pośrednictwem środków masowego przekazu. W szczególny sposób zachęcamy do uczestnictwa w transmisji niedzielnej Mszy Świętej z naszej świątyni w niedzielę o godzinie 12.00, nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Piątek o 16.30 oraz codziennej modlitwie różańcowej o godzinie 20.30 na profilu facebookowym Parafii.

Zaufajmy Bożemu Miłosierdziu. Nie ustawajmy na żarliwej modlitwie. Tylko w Bogu siła i nasze ocalenie.

Zachowujmy się roztropnie i odpowiedzialnie przestrzegając wszelkich zaleceń władz państwowych, sanitarnych i kościelnych. Jest to podyktowane dobrem nas wszystkich a przede wszystkim odpowiedzialnością za drugiego człowieka.

W duchowej łączności Wasi Duszpasterze