8.30 O błogosławieństwo Boże dla Zofii i Pawła Rosiak (44 rocznica ślubu)
10.00 + Zofia Gutowska, Teresa Słupecka, Ewa Machczyńska, dziadkowie Krzemińscy
12.00 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ
16.00 + Jan i Marianna Krupińscy, Stanisława Rosiak