18.00 + Maria i Emanuel Kopidakis
18.00 + Za wszystkich zmarłych w minionym roku