8.30 + Józef i rodzina Krzemińskich, Marianna Rączka
8.30 + Mieczysław Murawski – od s. Marysi z rodziną
10.00 + Karol i Jarosław Śmigielscy, rodzice Marianna i Kazimierz Artuchowscy
12.00 za Parafian
16.00 + Lech Pietrusiński /p/