8.30 O błogosławieństwo Boże dla Grzegorza i Beaty
8.30 + Zdzisław Widliński /p/
10.00 + Karol i Jarosław Śmigielscy, rodzice Marianna i Kazimierz Artuchowscy
12.00 O błogosławieństwo Boże dla Barbary i Jana Kostrzewa z okazji 50 roczn. ślubu
12.00 O błogosławieństwo Boże dla Sławomira Wicińskiego W 50 rocznicę urodzin
16.00 + Waleria, Stefan i rodzina Kowalskich, Janina i Adam Zalewscy