8.30 + Stefania Łukaszewska (2 rocz.)
8.30 + Marek Dobaczewski /p/
10.00 + Tadeusz (im.) i dziadkowie Kocot
12.00 Za Parafian
16.00 Zofia i Bolesław Waśniewscy