8.30 + Barbara Barankiewicz
8.30 + Tadeusz, Barbara, Jerzy Jarczyńscy, Danuta i Sławomir Lewandowscy
10.00 + Rodzice Teresa i Stanisław oraz Marek Krzemińscy
12.00 O błogosławieństwo Boże dla Haliny i Wiesława Kamińskich w 50 rocznicę ślubu
16.00 + Irena, Piotr i rodzina Dąbkowskich