8.30 + Stanisława Kazula
8.30 + Barbara Klimkiewicz (1 rocz.)
10.00 + Gustaw Marcinkowski (8 rocz.)
12.00 + Iwona, Janina i Józef Surmak
16.00 + Dziadkowie i rodzina Krzemińskich